แผนกสามัญสัมพันธ์

 

040

นายอภิลักษณ์ พิภพ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

040

นางสาวณัชจิรา บัตทิม
ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์